FAQ ON TC CAPITAL RESOURCES SDN BHD (TCCR)

1 JUNE – 28 JUNE 2021 FMCO

Date Updated: 2021/06/14

1. Is any of the TCCR office open from today until 28 June 2021?
    Adakah Pejabat syarikat TCCR akan buka pada hari ini sehingga 28Jun 2021?
All TCCR offices are temporarily closed from 1 st June 2021 to 28th June 2021 as per government’s Movement Restriction Order (FMCO). We are resuming on 29th June 2021 subjected to announcement from NSC.

Alternatively you may also contact 03-40478662 (TCCR) or email to tccr@tanchonggroup.com for further assistance.

Semua pejabat Syarikat TCCR akan tutup sementara waktu dari tarikh 1 Jun 2021 sehingga 28 Jun 2021 mengikut perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan. Pejabat kami akan bermula operasi sediakala pada 29 Jun 2021 tertakluk kepada pengumuman daripada MKN.

Jika anda tuan/puan ada sebarang pertanyaan atau bantuan, boleh menghubungi kami di talian 03-40478662 atau hantar emel kepada alamat emel kami iaitu tccr@tanchonggroup.com
2. My vehicle’s next monthly installment will be due before 28 June 2021.
How do I make payment?
 Tarikh akhir bayaran ansuran kenderaan saya untuk bulan depan adalah sebelum 28 Jun 2021. Boleh saya tahu bagaimana pembayaran boleh dilakukan?
You have 2 options:

Option 1: Pay at CIMB Bank
You may make your installment payment at any of the CIMB branch, ATM or CIMB online

● CIMB cash deposit machine
● CIMB cheque deposit machine
● CIMB ATM machine
● CIMB clicks (Online payment, if you have CIMB account)
● CIMB counter

Option 2: Any bank with IBG transfer (Online Payment)

You may pay by Inter-bank Giro (IBG) transfer from any banks making payment into our CIMB account.

Please take note to select only IBG transfer instead of instant transfer.

You will be prompted to indicate your 14 digit account number 989880xxxxxxxx when making payment into CIMB Bank; the last 8 digits of this account number is your loan agreement number.

Eg. The 8-digit loan agreement number: 12345678. Your 14 digit account number will be “98988012345678”

Alternatively you may also contact 03-4047 8662 (TCCR) or email to tccr@tanchonggroup.com for further assistance.

Tuan/Puan boleh membuat bayaran dengan kaedah berikut: 

OPSYEN PERTAMA 
Bayaran melalui cawangan-cawangan CIMB Bank samada: 

a) Kaunter bank; 
b) Mesin ATM - tunai dan cek; atau 
c) Pembankan online 

* Jika anda mempunyai "CIMB Clicks" dan akaun dengan CIMB Bank  

OPSYEN KEDUA 
Bayaran melalui Bank-Bank lain yang mempunyai kaedah pemindahan (transfer) secara Bank Giro atau "IBG". 

* Sila ambil perhatian – 
i) Pilih fungsi "IBG" sahaja dan BUKAN "Pemindahan Segara". 
ii) Masukan nombor akaun 14-angka tuan/puan iaitu *(989880XXXXXXXX) apabila membuat bayaran dalam akaun CIMB Bank. Dan 8-angka nombor terakhir merupakan nombor perjanjian  pinjaman anda. 

**Contoh - jika nombor pinjaman perjanjian 8-angka ialah "12345678", maka nombor akaun 14-angka anda ialah "98988012345678" 
3. I have difficulties paying my loan. Can TCCR help?
Saya mengalami kesukaran untuk membuat bayaran pinjaman. Bolehkah TCCR membantu saya?
TCCR does offer alternative repayment plans such as partial payment, rescheduling and restructuring for those who are highly affected by the Covid-19 pandemic. We will do our best to find an amicable solution.

To learn more on the alternative repayment plans, please write-in direct to tccr@tanchonggroup.com or call 03-4047 8662 for further assistance.

TCCR ada menawarkan pelan pembayaran balik alternatif seperti bayaran separa, penjadualan dan penstrukturan semula akaun bagi peminjam yang terkesan dengan wabak Covid-19. Kami cuba mencari penyelesaian yang terbaik untuk membantu anda. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelan pembayaran alternatif ini, sila hantar emel kepada alamat emel kami iaitu tccr@tanchonggroup.com atau hubungi kami di talian 03-4047 8662.
4. Do I still need to pay my loan(s)?
Adakah saya masih perlu terus membuat bayaran pinjaman?
It is highly advisable that you continue your loan payments. Any deferment in payment will be reflected in your CCRIS record. Please write-in direct to tccr@tanchonggroup.com or call 03-4047 8662 should you require assistance.

Anda dinasihatkan supaya terus membuat bayaran pinjaman seperti biasa. Untuk makluman anda, sebarang penangguhan pembayaran balik pinjaman anda akan terpapar dalam rekod CCRIS anda. Jika anda memerlukan bantuan, sila hantar emel kepada alamat emel kami iaitu tccr@tanchonggroup.com atau hubungi kami di talian 03-4047 8662.
5. My loan is in default, can I restructure my loan?
Saya mempunyai tunggakan pinjaman. Adakah saya boleh memohon penjadualan dan penstrukturan semula pinjaman saya?
It is highly advisable that you need to contact us at soonest either write-in direct to tccr@tanchonggroup.com or call 03-4047 8662 to discuss an amicable solution.

Adalah dinasihatkan untuk menghubungi kami melalui emel kami iaitu tccr@tanchonggroup.com atau hubungi kami di talian 03-4047 8662 untuk pembincangan dengan lebih lanjut.
6. I missed my loan(s) payment due to the MCO. Will there be late-payment charges?
Adakah saya akan dikenakan caj lewat bayar jika gagal membayar ansuran pinjaman disebabkan oleh PKP?
The late payment charges will be negotiable from 01/06/2021 to 28/06/2021. Do contact us either write-in direct to tccr@tanchonggroup.com or call 03-4047 8662

Caj lewat bayar boleh dirunding bagi tempoh bertarikh 01/06/2021 sehingga 28/06/2021. Sila hubungi kami melalui emel kami iaitu tccr@tanchonggroup.com atau hubungi kami di talian 03-4047 8662.